PODPORUJEME ŘADU
NEZISKOVÝCH PROJEKTŮ

Společnost TextilEco a.s. věnovala k dnešnímu datu
finanční příspěvek v celkové výši:

3.304.845

Každá společnost je jen tak silná, jako její nejslabší článek. Proto se soustřeďujeme na pomoc
v důležitých oblastech života každého člověka. Pomáháme lidem, podporujeme vzdělání, vědu i zdravotnictví.
Neúnavně a s cílem učinit svět lepším vynakládáme prostředky a pomáháme všude tam, kde je to zapotřebí. 

Středisko volného času Letokruh Letovice
Zobrazit více
Zobrazit
UNICEF Česká republika
Zobrazit více
Zobrazit
Lékaři bez hranic v ČR
Zobrazit více
Zobrazit
Nadace SOVA
Zobrazit více
Zobrazit
DMO POBYTY z.s.
Zobrazit více
Zobrazit
Eko The Tap Tap
Zobrazit více
Zobrazit
Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů, v. s.
Zobrazit více
Zobrazit
Borůvka Praha o.p.s.
Zobrazit více
Zobrazit
Jedličkův ústav a školy
Zobrazit více
Zobrazit
Domy s pečovatelskou službou, o.p.s. v Českém Krumlově
Zobrazit více
Zobrazit

© 2017 TextilEco a.s. všechna práva vyhrazena