TextilEco a.s. = váš partner pro třetí tisíciletí...

Předcházíme vzniku odpadů, dnes společně
s již více jak 2 000 městy a obcemi.
Společným úsilím jsme doposud zachránili
13 200 000 kg oděvů, které by jinak končily
jako komunální odpad.

Dozvědět se více

Aktuality

Občanské sdružení DMO Pobyty na Benátské! 2016

Občanské sdružení DMO Pobyty na Benátské! 2016

Naše společnost TextilEco úzce spolupracuje se spolkem DMO POBYTY o.s., který pomáhá lidem s dětskou mozkovou obrnou. Spolek měl i letos ve dnech od 28. do 31. července možnost prezentovat se na hudebním festivalu Benátská! v libereckém areálu Vesec.  24. ročník festivalu nabídl kromě vystoupení hudebních hvězd i doprovodný program. A právě v rámci něj měl v areálu spolek DMO POBYTY svůj stánek, kde dobrovolní asistenti vysvětlovali zájemcům jednak smysl vzniku spolku, ale hlavně jaké jsou cíle a přání jeho zakladatelů. Návštěvníci měli možnost zhlédnout fotografie z minulých pobytů a zároveň si i jen tak poklábosit s asistenty i o tom, co taková asistence obnáší. Dobrovolníci také nabízeli dárkové předměty naší společnosti TextilEco. Celý článek k dispozici na https://m.novinky.cz/vase-zpravy/zprava?sznu=0THDVmxGM38K3xIs&district=44&aId=39516&query=DMO%20Pobyty%20&region=41&ref=search  Více informací o činnosti spolku na http://www.dmopobyty.cz/o-nas/

zobrazit více
Napsali o nás na portálu Českého ekologického manažerského centra Třetí ruka

Napsali o nás na portálu Českého ekologického manažerského centra Třetí ruka

Dnes, stejně tak jak od samého počátku lidské civilizace, se každý z nás denně potýká s nepříznivými vlivy počasí a prostředí. Obklopujeme se věcmi, mnohé z nich nosíme na svém těle, chrání nás a pomáhají vytvářet naši vlastní identitu. Jsou nám stále nablízku, cítíme k nim emoce. Jsou to naše oděvy, naše boty, přikrývky, pod kterými spíme, jsou to hračky našich dětí. V současnosti podle dostupných informací si průměrný evropský obyvatel ročně koupí 12 až 16 kilogramů oděvů, obuvi, kabelek, povlečení, koberců a ostatních textilních materiálů. A tyto věci, bez ohledu na svůj stav použitelnosti, jednoho dne ztratí pro každého z nás svoji původní hodnotu a putují do směsného komunálního odpadu. U nás to vzhledem k velikosti naší země představuje zátěž pro životní prostředí v objemu 160 tisíc tun odpadů.

zobrazit více
Již podruhé s The Tap Tap ve Státní opeře Praha

Již podruhé s The Tap Tap ve Státní opeře Praha

Dne 30. listopadu 2015 ve Státní opeře Praha oslavila Mikuláše kapela z Jedličkova ústavu The Tap Tap a jejími hosty. Koncert přenášela v přímém přenosu ČT2.

zobrazit více
2. ročník národní konference předcházení vzniku odpadů, Praha 6. - 7. 10. 2015

2. ročník národní konference předcházení vzniku odpadů, Praha 6. - 7. 10. 2015

Stejně jako minulý rok se naše společnost zúčastnila 2. ročníku národní konference předcházení vzniku odpadů. Tentokrát jsme však byli v jiné roli. Stali jsme se partnery celé akce. Konference byla podpořena mimo jiné také Ministerstvem životního prostředí.

zobrazit více
Kontejner TextilEco

Kontejner TextilEco

Dejte starým věcem nový život! Duhový smajlík pomáhá!  

zobrazit více
Napsali o nás: Deník Rovnost příloha Chováme se odpovědně

Napsali o nás: Deník Rovnost příloha Chováme se odpovědně

Společně ruku v ruce usilujeme o šetrnost k životnímu prostředí a o pomoc lidem.

zobrazit více

Společnost TextilEco a.s. si stanovila nelehký úkol

SPOLEČNÁ OCHRANA PŘÍRODY, POMOC LIDEM

Naše společnost TextilEco a.s., je významným tradičním evropským sběračem použitých oděvů, obuvi a hraček.

Filosofií naší společnosti je předcházet vzniku odpadů. Dáváme tímto každému občanovi dobrovolnou příležitost odevzdat nepotřebné oděvy, boty a hračky k ekologickému využití. Společně tímto předcházíme vzniku odpadů. Vytváříme nová pracovní místa. Stojíme na čele vývoje v oblasti sběru a zpracování nepotřebných oděvů, obuvi a hraček. Zodpovědně, moderně, bez požadavků na veřejné prostředky.
TextilEco a.s. = váš partner pro třetí tisíciletí.

Sesbíraným oděvům tak dáváme druhý život, vracíme je zpět k lidem a jsme hrdí na to, že můžeme touto činností získat prostředky, kterými aktivně podporujeme neziskové a charitativní projekty nejenom v České republice.

Náplň činnosti

Celkový smysl níže popsaných činností aktivním způsobem pomáhá v souladu s budoucím směřováním odpadového hospodářství v ČR k předcházení vzniku odpadů. Toho všeho jsme již dnes dosáhli v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

Sběr oděvů a hraček

Po dohodě s městy a obcemi, soukromými organizacemi a institucemi naše společnost TextilEco a.s., rozmísťuje kontejnery na sběr oděvů, obuvi a hraček tak, aby každý jednotlivý kontejner byl spádový pro cca 500 obyvatel. Společnost TextilEco a.s., zajišťuje na svoje vlastní náklady veškerý servis spojený s pořízením kontejnerů, vyprazdňováním, úklidem, údržbou kontejnerů a odvozem sesbíraných oděvů do třídírny v Boskovicích.  ...

Umísťování kontejnerů

Každý z nás podle dostupných pramenů „vyprodukuje“ ročně 16 kg oděvů a textilních materiálů, které doposud končily jako příměs komunálního odpadu. Zapojte se i VY společně s námi, a předcházejme tak vzniku odpadů tím nejpřirozenějším způsobem, tím, že nám umožníte umístit kontejner na sběr oděvů ve vašem okolí. ...

Třídírna oděvů v Boskovicích

Společnost TextilEco a.s., disponuje rozhodnutím Krajského úřadu v Brně o tom, že může nakládat s odpady. Veškeré nepotřebné oděvy, boty a hračky sesbírané z 2000 měst a obcí putují do třídírny, kde i s navazujícími provozy zaměstnáváme 250 lidí převážně se ztíženou možností uplatnit se na trhu práce. ...

Staňte se naším partnerem

Staňte se naším partnerem a podpořte ekologický proces využití oděvů, bot či hraček.
Protože třídit odpad dnes neznamená jen životní styl, ale i společenskou odpovědnost.

Poskytnutého prostoru pro sběrný kontejner si ceníme i ročním finančním příspěvkem městu či obci.

S námi vykročíte i VY správným směrem, stejně jako více než 2 000 měst a obcí po celé České republice,
jež nám svěřují několik let svou důvěru, a za to jim děkujeme.

Kontaktujte nás na tel: +420 516 411 765, e-mail: info@textileco.as.

Pomáháme

Společnost TextilEco a.s. neúnavně podporuje řadu neziskových projektů. Mimo jiné je donátorem Nadace SOVA.
Soustřeďuje se na pomoc v důležitých oblastech života každého člověka. Pomáhá lidem, vzdělání, vědě a zdravotnictví.
Pomáhá tam, kde je pomoc potřeba. Shromažďujeme prostředky s cílem maximální možnou mírou přispět, a udělat pro všechny svět lepším.

Podpořené projekty

Eko The Tap Tap

Eko The Tap Tap

Díky společnému projektu TextilEco a.s. a The Tap Tap „Eko The Tap Tap“ podporujeme, a vy s námi, činnost handicapovaných hudebníků.

zobrazit více
Borůvka Praha o.p.s.

Borůvka Praha o.p.s.

Naše společnost spolupracuje s o.p.s. Borůvka, která pomáhá lidem s tělesným postižením v průběhu celého života.

zobrazit více
Jedličkův ústav a školy

Jedličkův ústav a školy

Naše společnost věnovala dne 17.3.2016 částku 10.000 Kč Jedličkovu ústavu a školám v Praze. Prostředky budou využity pro potřeby klientů JÚŠ. Více informací o zařízení na http://www.jus.cz/.

zobrazit více
UNICEF Česká republika

UNICEF Česká republika

Naše společnost TextilEco a.s. navázala spolupráci s organizací UNICEF Česká republika, které poskytla od května 2016 finanční dar ve výši 45.000 Kč.

zobrazit více
Lékaři bez hranic v ČR

Lékaři bez hranic v ČR

Od května 2016 věnovala naše společnost TextilEco finanční dar ve výši 45.000 Kč mezinárodní humanitární organizaci Lékaři bez hranic v ČR. Lékaři bez hranic / Médecins Sans Frontières jsou mezinárodní humanitární organizace, která poskytuje odbornou zdravotnickou pomoc lidem v ohrožení a v případě krizí. Organizace byla založena v roce 1971 skupinou francouzských lékařů a novinářů, kteří měli přímou zkušenost s hladomorem v Biafře. V ČR byli založeni v roce 2006. Humanitární a zdravotnické projekty v terénu podporují náborem nových dobrovolníků, získáváním finančních prostředků a zvyšováním povědomí o humanitárních krizích prostřednictvím médií a různých veřejných aktivit. Více informací o činnosti a projektech najdete na http://www.lekari-bez-hranic.cz/cz

zobrazit více
Domy s pečovatelskou službou, o.p.s. v Českém Krumlově

Domy s pečovatelskou službou, o.p.s. v Českém Krumlově

Společnost TextilEco věnovala dne 1.8.2016 finanční dar ve výši 30.000 Kč městu Český Krumlov. Finanční prostředky budou využity pro konkrétní potřeby Domů s pečovatelskou službou, které ve městě zajišťují od roku 1996 komplexní sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Více informací o jejich činnosti na http://www.dpskrumlov.cz/

zobrazit více
www.nadacesova.cz
-oblasti, ve kterých pomáháme-
Lidé
Vzdělání
Zdravotnictví
Věda

Dosud nás navštívilo

37221
návštěvníků
© 2016, Textileco a.s., Všechna práva vyhrazena